Motorová Lokomotiva řady 140 (E499.0)

749 006 - 3

Hlavní technické údaje

Původní řadové označení ČSDE499.0
současné řadové označení140
VýrobceŠkoda Plzeň
Počátek dodávek1953
Počet vyrobených vozidel pro ČD100
Uspořádání pojezduBo'Bo'
průměr hnacích dvojkolí1250 mm
Délka přes nárazníky14 500 mm
Rozchod1435 mm
Trvalý výkon2 032 Kw
Nejvyší rychlost120 Km/h
Služební hmotnost82 t
Trakční systém3 Kv
Regulace výkonuOdporová

Vznik

Vzhledem k rozhodnutí o elektrizaci tratí ČSD stejnosměrným elektrickým proudem o napětí 3 kV bylo nutné vyrobit nové lokomotivy určené k zajíšťování vozby na těchto tratích. Objedávka byla vystavena v roce 1946. Bylo rozhodnuto, že nová lokomotiva bude licenční a bude využívat sofistikované technologie. Proto byly k vývoji přizvány švýcarské firmy SLM Winterthur a SAAS. Výrobu si vzala na starost ŠKODA Plzeň (tehdy Závody V. I. Lenina - ZVIL). Licenční celky vycházely ze švýcarské lokomotivy Ae 4/4. Prototyp nové řady E 499.0 (140), první řady I. generace, byl dokončen roku 1953. Sériová výroba probíhala souběžně s výrobou parních lokomotiv až do roku 1958. Cena jedné lokomotivy z první série byla necelé 3 000 000 Kčs, ceny strojů z dalších sérií postupně klesaly až na 1 800 000 Kčs za jednu lokomotivu z páté série. V modifikovaných verzích byly lokomotivy exportovány i do SSSR a KLDR.

Popis

Lokomotiva je koncipována jako skříňová, se dvěma čelními stanovišti strojvedoucího a centrální strojovnou se šesti kruhovými okny na každé straně. Stanoviště jsou přístupná pouze z levé strany. Rám skříně je prostřednictvím čepů umístěných pevně v podvozcích spojen s dvojicí poprvé u ČSD použitých dvounápravových plně adhezních podvozků s dvojitým vypružením, mezipodvozkovou vazbou a vyrovnáváním nápravových tlaků. Dvojkolí jsou v rámech podvozků vedena svislými vodicími čepy. Primární vypružení je provedeno vinutými ocelovými pružinami, sekundární odpružení zajišťují listové pružnice. V rámu každého podvozku jsou pevně uloženy dva trakční motory, které jsou tedy vůči nápravám plně odpruženy. Toto řešení si vyžádalo použití pružné spojky, konkrétně byla použita licenční lamelová spojka Sécheron, přes kterou elektromotory ozubeným jednostranným převodem pohání dvojkolí. Brzdový systém lokomotivy se skládá z ruční brzdy, samočinné tlakové brzdy a přímočinné brzdy. Ruční brzda ovládaná vratidly ze stanovišť působí na obě dvojkolí přilehlého podvozku, samočinná tlaková brzda je z výroby řízena dvěma brzdiči ŠKODA N/O, které byly v rámci rekonstrukcí nahrazovány novějšími brzdiči DAKO BS2. Přímočinnou brzdu z výroby řídily dva kohouty, po rekonstrukci některých strojů mají tyto lokomotivy brzdiče DAKO BP. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou dva dvouválcové kompresory K 1 s elektrickým pohonem. Dvojice hlavních vzduchojemů má objem 930 l (p = 8 bar), dva pomocné vzduchojemy mají celkový objem 120 l. Z výroby byla lokomotiva vybavena rozváděčem ŠKODA Božič, ten byl ale později nahrazen rozváděčem DAKO. Lokomotiva má čtyři brzdové válce o průměru 12" (pmax = 4 bar), jejichž písty jsou spřaženy s brzdovými špalíky, které všechna čtyři dvojkolí brzdí oboustranně. Zásoba písku v osmi písečnících je 320 kg.

Trakční motory jsou stejnosměrné šestipólové stroje s komutačními póly a bez kompenzačního vinutí. Vždy dva motory v jednom podvozku jsou trvale zapojené v sérii do jedné motorové skupiny, dvě motorové skupiny mohou být řazeny sériově nebo paralelně (sérioparalel). Každá motorová skupina je chlazena jedním ventilátorovým soustrojím. Regulace výkonu je odporová s litinovými odporníky s omezenou dobou jízdy na jednotlivých stupních. Odpory jsou umístěny na střeše lokomotivy. Celkem je 48 jízdních stupňů, z toho 10 šuntovacích. Stykače jsou spínány elektropneumaticky podle polohy kruhového řídicího kontroléru na řídicím pultu. Dva sběrače proudu jsou pantografové (dvouramenné) konstrukce a jsou pneumaticky ovládané. Palubní síť má napětí 48 V. Lokomotiva je vybavena skluzovou ochranou a vlakovým zabezpečovačem LS IV.


Fotogalerie

749 182 - 2 749 244 - 0
751 031 - 6 749 006 - 3

Copyright © 2009 - 2011 Železniční web™
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno.


Hlavní stránka Elektrické lokomotivy Elektrické jednotky Motorové lokomotivy Motorové Jednotky Parní lokomotivy